Warunki ogólne sprzedaży w sklepie internetowym www.komfortis.pl

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego komfortis.pl i zawartych za jego pośrednictwem jak również drogą e-mailową oraz telefoniczną umów kupna - sprzedaży.

2. Sklep www.komfortis.pl jest prowadzony przez firmę:

KOMFORTIS

Anna Lewek

Ul. Ks. Jana Ćwiejkowskiego 17

63-640 Bralin

woj. wielkopolskie

NIP 619-174-90-18

REGON 363855430

3. Adres do korespondencji jak wyżej 

4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

5. Zakup w sklepie internetowym www.komfortis.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania zamówień

5. Zamówienie można składać:

-  za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez zakładkę "złóż zamówienie"

- telefonicznie pod nr telefonów 796 208 711; 730 379 601; 730 379 501 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 20.00)

- poprzez e-mail: kontakt@komfortis.pl (24 godziny na dobę przez cały rok)

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, autentycznym adresem dostawy, adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji oraz wpłacie na podane konto bankowe zadatku - 25% wartości zamówienia. Zapłata pozostałej części następuje przy odbiorze mebli. Zakup za pobraniem bez przedpłaty możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniach telefonicznych lub mailowych

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma "Komfortis" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( fikcyjne dane zamawiającego, e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma "Komfortis" zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności z powodów wymienionych w pkt. 9

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia to czas liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia zakończenia produkcji.

2. Dzień przyjęcia zamówienia do realizacji jest dniem potwierdzenia wpłaty na koncie bankowym sklepu komfortis.pl

3. Termin realizacji zamówienia:

- w przypadku mebli standardowych od 7 do 21 dni

- w przypadku mebli o niestandardowych wymiarach do 30 dni;

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach firma „Komfortis” zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu dostawy o czym poinformuje kupującego przed dokonaniem zakupu. 

IV.  Koszty i warunki dostawy:

1. Koszt dostawy pokrywa kupujący.

2. Odbiór zakupionego towaru odbywa się:

- osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub e-mailowym.

- za pośrednictwem transportu firmy „Komfortis” – koszt transportu na terenie kraju wynosi od 0 do 250 zł i ustalany jest indywidualnie i zależy od odległości, ilości zamówionego towaru, organizowanych w danym dniu transportów. W tym zakresie konieczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

3. Dostawa towaru nie obejmuje jego wniesienia do mieszkania.

4. Koszt dostawy nie podlegają zwrotowi przy ewentualnej reklamacji lub zwrocie towaru.

V. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

4. Sklep internetowy komfortis.pl nie udostępnia ani nie rozpowszechnia zgromadzonych danych osobowych swoich klientów.

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego od nas bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za produkty na rachunek klienta, z którego została uiszczona przedpłata. Koszty dostawy, oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrotom podlega tylko towar, który nie ma śladów użytkowania, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Zwroty przyjmowane są tylko za okazaniem potwierdzenia zakupu lub faktury VAT.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.

VII. Postanowienia końcowe

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że prezentowane w ofercie zdjęcia mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywistego przedmiotów, które wynikać mogą z

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania i usuwania produktów z oferty Sklepu, zmian cen towarów a oraz niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy KOMFORTIS.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.komfortis.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

7. Firma "Komfortis" wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.